cz

Automobilové řetězy


Sedmdesátiletá tradice výroby nejrůznějších typů řetězů pro automobilový průmysl prokázala, že řetězy ČZ do automobilových motorů patří.

V současnosti nabízený sortiment válečkových, pouzdrových a zubových řetězů využívá moderní výrobní technologie podporované zavedeným systémem řízení kvality ISO/TS 16949. Rozměrové řady o roztečích 6,35 mm - 9,525 mm se zároveň vyznačují vysokou variabilitou dalších určujících rozměrů.

Společnost ČZ Řetězy, s. r. o., je vybavena vlastními vývojovými kapacitami s laboratořemi a zkušebnami, ve kterých probíhá neustálá inovace již zavedených řetězů či vývoj nových variant řetězů ve spolupráci s výrobci motorů. Úzká komunikace s budoucími zákazníky je zárukou následného bezpečného použití výrobku.

Zaváděním nových technologií a výrobních postupů vycházejících z vývojových poznatků dosahují řetězy ČZ velmi dobrých užitných vlastností. Vedle technických kvalit řetězů stojí i zajímavá cena dosažitelná vlastní výrobou všech komponentů na jednom výrobním místě s vysokou automatizací výroby.